در حال بارگذاری

شماره حساب ها

شماره حساب بانکی جهت واریز معاملات در بورس کالا

ردیف بانک شماره حساب کدشعبه شعبه
1 ۱۶۸۳۸۷۳۴۱۰ 6217 بورس کالا
2 ۵۱۰۴۳۵۸۹۵ 51014 بورس کالا
3 ۱۰۴۳۱۵۶۱۵ 1043 بورس کالا

شماره حساب بانکی جهت واریز معاملات سهام در فرابورس و بورس

ردیف بانک شماره حساب کدشعبه شعبه
1 ۰۱۰۷۹۴۵۸۲۹۰۰۷ 695 بورس اوراق بهادار
2 ۲۰۱-۲۹۷۳۶۸-۶۰۶ 1211 پارک ملت
3 ۴۱۷۷۷۷۷۷۳۹ 63602 زهره